Kompetencije i stručnost

Ključne kvalitete:

 • Primjenjivo iskustvo u projektiranju i planiranju razvoja malog i srednjeg poduzetništva, naročito obiteljskih gospodarstava i zadruga u poljoprivredi i doradi poljoprivrednih proizvoda.
 • Preko 27 godina konzultantske prakse, obučavanja, edukacije i savjetodavne prakse u poljoprivrednoj proizvodnji i zadružnom pokretu.
 • Izrada preko 300 investicijskih programa, poslovnih planova, planova razvoja općina (PUR) i studija izvodljivosti u Hrvatskoj i inozemstvu.
 • Pomoć u povezivanju i organiziranju subjekata s ciljem povećanja efikasnosti, održivosti i optimiranja operacija. Praćenje razvoja projekta i mentorstvo.
 • Zadružno iskustvo kroz izučavanje zadrugarstva raznih zemalja.
 • Organizacija stručnih ekskurzija u mnoge strane zemlje s ciljem edukacije zadrugara i zadružnog poslovodstva.
 • Iskustvo u provedbi treninga za zadrugare i zadružno poslovodstvo u specijalističkim proizvodnjama (svinjogojstvo, govedarstvo, voćarstvo, gljivarstvo, dorada proizvoda…)
 • Organizacija natjecanja proizvođača i ocjenjivanja proizvoda.
 • Aktivna suradnja s poljoprivrednim i drugim zadrugama, savezima zadruga i savjetodavnim službama.
 • Aktivna suradnja s državnim tijelima, institutima i fakultetima
 • Aktivna suradnja s međunarodnim humanitarnim i razvojnim organizacijama: USAID, UNDP, Mercy Corps, IRC, CRS, DAI, FLAG, FAO, WB, WYG- International, ILO, IOM, etc.
 • Organizacija i mentorstvo za ECRA-Project u suradnji s IRC i CRS na područjima posebne državne skrbi – Dvor, Pakrac, Okučani, Benkovac, Knin, Skradin, Đulovac, Kistanje i t.d.
 • Izvedba većeg broja investicijskih programa za zaduge u Projektu socijalno-gospodarskog oporavka (PSGO) i praćenje realizacije.
 • Vođenje izrade projekata ukupnog razvoja općina (PUR) i regija Otok, Stari Jankovci, Privlaka, Udbina i Donji Lapac

Međunarodna iskustva:

 •  Istraživanje, savjetodavno i konzultantsko iskustvo u BiH i Kosovu od 1988 – 1991. i od 1995-2000. (povremeno).
 •  Izrada investicijskog programa za podizanje 6 ha staklenika za hidroponsku proizvodnju u Gllogovcu – Kosovo 1988. odobrenog za realizaciju (prvi u bivšoj YU).
 • Izrada više projekata u BiH prije i poslije rata u regijama: Srebrenica, Žepče, Južna Hercegovina.
 • Formiranje i razvoj poljoprivrednih zadruga na Kosovu 2005. kroz ERP projekt za IMC (WIG International) i IOM.
 • Organizacija studijskih putovanja kroz Hrvatsku za zadrugare i zadružno poslovodstvo iz drugih država (Kosovo, Francuska, Finska, Srbija, BiH, Austrija).
 • Provedba edukacije za zadružno poslovodstvo u južnoj Srbiji u organizaciji UNDP.
 • Sudjelovanje u izradi Strategije zemljoradničkog zadrugarstva Srbije kao koautor.
 • Sudjelovanje na međunarodnim skupovima o reintegraciji, zadrugarstvu i ulozi NVO u procesu ekonomskog razvoja i poduzetništva: Sarajevo, Novi Sad, također kao organizator i domaćin sličnih savjetovanja u Hrvatskoj.
 • Suradnja sa zadružnim organizacijama iz slijedećih zemalja: Austrija, Češka R. Danska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, R. Irska, Sjeverna Irska, Izrael, Italija, Francuska, Nizozemska, Norveška, Slovačka, Južna Koreja, Švedska, Poljska, Litva i sve države bivše Jugoslavije.

Sudjelovanje na međunarodnim stručnim skupovima

 • Češka republika – Environmental engineering in Agriculture and food process technologies – polaznik dvotjednog seminara
 • BiH – Mogućnosti razvoja Usore – sudionik i predavač
 • Srbija, Leskovac – Moderno zadrugarstvo – voditelj i predavač
 • Južna Koreja- Međunarodni kongres NVO – sudionik
 • Sjeverna Irska – WPO – Svjetsko natjecanje orača 2004.– član odbora
 • Republika Irska – WPO – Svjetsko natjecanje orača 2006.– član odbora
 • Litva – WPO – Svjetsko natjecanje orača 2007.– član odbora
 • Više međunarodnih kongresa u Hrvatskoj i Sloveniji