Statistički podaci o položaju hrvatske poljoprivrede u eu

  1. POLOŽAJ HRVATSKE POLJOPRIVREDE U EU I KOMPARACIJA S NEKIM SUSJEDNIM DRŽAVAMA

Temeljni uvijet razumijevanja pozicije lokalne zajednice je usporedba s okolinom, čime se dobiva čista slika o snagama i slabostima, šansama i prijetnjama (SWOT) mogućnosti i konkurencije. U ovom slučaju korišteni su podaci o poljoprivredi i korelaciji s nekim drugim državama ali na temelju proizvodnje po stanovniku što daje realnu sliku snage i orijentacije pojedine države koja je komparirana s Hrvatskom. Izabrana je komparacija 12 država od kojih su neke vodeće snage EU a uspoređuju se s novijim članicama. Izvor podataka je Eurostat.

STANOVNIŠTVO I POVRŠINA

Tabela 1

EU 28

HR

HR/EU %

PL

SLOVAČKA

H

A

IT

POVRŠINA km2

4.325.675

56.594

1,31%

312.000

49.036

93.030

82.480

391.388

STANOVNIŠTVO 1.1.2019.

513.481.690

4.076.246

0,79%

37.972.812

5.450.421

9.772.756

8.858.775

60.359.546

stan.po površini

119

72

0,61%

122

111

105

107

154


Lijepa naša zauzima samo 1,31 % površine EU iz čega možemo zaključiti da Europskoj zajednici nismo zanimljivi kao veliki (industrijski) proizvođači već da se možemo boriti za poziciju na tržištu samo:

  1. Specijalnim proizvodom
  2. Specijalnim načinom prodaje

O ove dvije predispozicije će biti govora u daljnjim poglavljima.

Slijedeća stavka koju možemo konstatirati iz prethodne Tabele je da je Hrvatska vrlo nenaseljena država. Imamo samo 72 stanovnika po km2 za razliku od najnaseljenije Njemačke s 233 stanovnika. Od uspoređivanih zemalja samo Bugarska ima manje stanovnika po jedinici površine. To je posljedica loše demografske situacije. Podatak koji ovdje nije tablično prikazan ali ga statistika bilježi je da je hrvatska populacija od 2011. pala s 4.302.847 stanovnika na 4.076.246 početkom 2019. Hrvatska dakle po stanovništvu ne čini ni 1 % EU.

Nastavak tabele 1

SLOVENIA

ČEŠKA

BUL

D

F

ROM

POVRŠINA km2

20.273

78.866

110.910

357.050

543.965

238.391

STANOVNIŠTVO 1.1.2019.

2.080.908

10.649.800

7.000.039

83.019.213

67.028.048

19.401.658

stan.po površini

103

135

63

233

123

81


Prosijek broja stanovnika u EU je 119 duša po km2 i od uspoređivanih zemalja samo Hrvatska, Bugarska i Rumunjska imaju manje od 100.

I u daljnjim prezentacijama će se koristiti žuta boja kao oznaka za najmanje vrijednosti a crvena za najveće

POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA

U slijedećoj tabeli su korišteni višegodišnji prosjeci proizvodnje najvažnijih poljoprivrednih proizvoda. Predstavljeni su apsolutni iznosi proizvodnje ali i proizvodnje po stanovniku jer nema smisla uopće komparirati Hrvatsku s mnogo prostranijim i naseljenijim zemljama EU. Proizvodnja po stanovniku je sasvim zadovoljavajući komparabilan pokazatelj razvoja i proizvodne orijentacije pojedine države.

Hrvatska u slijedećoj tabeli ni u jednoj kategoriji nema žutu ni crvenu oznaku, dakle ni u kojoj kategoriji nije najgora ni najbolja. Dostižemo 84 % prosjeka proizvodnje junadi i 70 % proizvodnje svinja, naravno po stanovniku. Austrija je najsnažnija u obje kategorije dok je Bugarska najlošija u kategoriji mesa.

U kategoriji mlijeka najjača je Francuska a najslabija Rumunjska.

POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA

Tabela 2

EU 28

HR

HR/EU %

PL

SLOVAČKA

H

A

JUNAD 000.000 t

8.080

54

0,67%

353

22

33

214

junad po stan. Kg

15,74

13,25

84,19%

9,30

4,04

3,38

24,16

SVINJE 000.000 t

22.591

126

0,56%

1.906

128

455

518

svinje po stan. Kg

44,00

30,91

70,26%

50,19

23,48

46,56

58,47

MLIJEKO 000.000 kg.

135.000

579

0,43%

8.323

927

1.569

2.690

mlijeko po stan l

263

142

54,03%

219

170

161

304

ŽITO mil kg

313.800

2.902

0,92%

26.384

3.170

13.164

4.933

žito po stan.

611

712

116,50%

695

582

1.347

557

POVRĆE 000 t

60.900

156

0,26%

4.768

160

1.713

560

povrće po stan

119

38

32,27%

126

29

175

63

VOĆE 000 t

70.000

269

0,38%

3.800

110

1.400

1.180

voće po stan

136

66

48,41%

100

20

143

133

JABUKA 000t

11.700

61

0,52%

2.300

32

492

440

jabuka po stanovniku kg

23

15

65,68%

61

6

50

50

VINO mil. hl

175.000

1.271

0,73%

0

399

3.629

2.441

vino po stanovniku

341

312

91,49%

0

73

371

276

U kategoriji žita Hrvatska je čak veća od prosjeka EU. Najjača je Mađarska a najslabija susjedna nam Slovenija. U voću i povrću dominira Italija a najmanje po stanovniku proizvodi Slovačka. Najviše jabuka po stanovniku proizvodi Poljska a najmanje Bugarska.

Francuzi su neprikosnoveni u vinu a Poljaci ne proizvode ni l. Napominjemo da kad bi sva hrvatska proizvodnja, da ni jedan Hrvat ne popije ni kapljicu (nevjerojatna solucija), otišla u Poljsku to bi bilo tek 33 l vina po poljaku godišnje. Taj podatak nam govori koliko smo zapravo mali na poljoprivrednom tržištu i potvrđuje tezu da moramo raditi na specijalnim proizvodima i specijalnim načinima prodaje.

Nastavak tabele 2

IT

SLOVENIA

ČEŠKA

BUL

D

F

ROM

JUNAD 000.000 t

1.104

38

89

22

1.229

1.551

157

junad po stan. kg

18,29

18,26

8,36

3,14

14,80

23,14

8,09

SVINJE 000.000 t

1.565

32

378

60

4.686

2.228

424

svinje po stan. kg

25,93

15,38

35,49

8,57

56,44

33,24

21,85

MLIJEKO 000.000 kg.

10.225

503

2.478

716

27.519

23.364

1.010

mlijeko po stan l

169,40

241,72

232,68

102,29

331,48

348,57

52,06

ŽITO mil kg

19.090

535

7.312

5.961

45.421

64.525

16.093

žito po stan.

316,27

257,10

686,59

851,57

547,11

962,66

829,47

POVRĆE 000 t

13.734

83

276

719

3.383

6.192

3.125

povrće po stan

227,54

39,89

25,92

102,71

40,75

92,38

161,07

VOĆE 000 t

22.000

277

400

501

2.500

10.250

2.410

voće po stan

364,48

133,11

37,56

71,57

30,11

152,92

124,22

JABUKA 000t

2.200

110

142

33

930

2.120

610

jabuka po stanovniku kg

36,45

52,86

13,33

4,71

11,20

31,63

31,44

VINO mil. Hl

48.981

822

526

1.901

9.538

50.838

4.816

vino po stanovniku

811,49

395,02

49,39

271,57

114,89

758,46

248,23

POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA PO STANOVNIKU I PO DANU KONZUMACIJE

Ovom metodom komparacije dolazimo do spoznaje o samodostatnosti pojedine proizvodnje za potrebe žitelja pojedine države, dakle i ovisnosti o uvozu nekih poljoprivrednih proizvoda ili pak mogućnostima izvoza.

POLJOPRIVEDNA PROIZVODNJA PO STANOVNIKU PO DANU – SAMODOSTATNOST
Tabela 3

EU 28

HR

HR/EU %

PL

SLOVAČKA

H

A

POVRŠINA km2

4.325.675

56.594

1,31%

312.000

49.036

93.030

82.480

STANOVNIŠTVO 1.1.2019.

513.481.690

4.076.246

0,79%

37.972.812

5.450.421

9.772.756

8.858.775

stan.po površini

118,71

72

60,68%

122

111

105

107,41

junad po stan. Kg

15,74

13,25

84,19%

9,30

4,04

3,38

24,16

svinje po stan. Kg

44,00

30,91

70,26%

50,19

23,48

46,56

58,47

meso/cap./dan

0,16

0,12

73,93%

0,16

0,08

0,14

0,23

mlijeko po stan l

262,91

142,04

54,03%

219,18

170,08

160,55

303,65

mlijeko/cap/dan

0,72

0,39

54,03%

0,60

0,47

0,44

0,83

žito po stan.

611,12

711,93

116,50%

694,81

581,61

1.347,01

556,85

povrće po stan

118,60

38,27

32,27%

125,56

29,36

175,28

63,21

povrće/cap./dan

0,32

0,10

32,27%

0,34

0,08

0,48

0,17

voće po stan

136,32

65,99

48,41%

100,07

20,18

143,26

133,20

voće/cap./dan

0,37

0,18

48,41%

0,27

0,06

0,39

0,36

jabuka/cap./dan

0,06

0,04

65,68%

0,17

0,02

0,14

0,14

vino po stanovniku

340,81

311,81

91,49%

0,01

73,21

371,34

275,55

BDP /capita $

29.729

17.700

59,54%

14.400

16.050

17.400

33.615

BDP /capita $/dan

81,4

48,5

59,54%

39,5

44,0

47,7

92,1


Ako usvojimo pretpostavku da je Europska Unija samodostatna u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda pa čak i za izvoz pojedinih, možemo iz ove tablice vidjeti tko izvozi a tko svoje potrebe namiruje uvozom.

Ako Europljanin (28 članica) može konzumirati 16 dag mesa dnevno iz prosječne proizvodnje građanin Hrvatske će konzumirati 12 dag, odnosno73,93 % prosjeka EU-proizvodnje, Austrijanac će konzumirati 20 dag a Bugarin samo 3 dag iz vlastitih proizvođačkih resursa. Za pretpostaviti je dakle da će Austrija izvoziti a Bugarska uvoziti meso.

Prosjek proizvodnje mlijeka po stanovniku EU je 0,72 l dnevno a Hrvatske 0,39 l ili 54,03 %. Francuska predvodi s gotovo litrom mlijeka (0,95 l) po stanovniku dnevno, dakle možemo zaključiti da proizvodi više od svojih potreba, dok Bugarska proizvodi samo 0,29 l po stanovniku dnevno što je otprilike na granici samodostatnosti. Europska Unija po svemu sudeći ima suficit proizvodnje mlijeka pa i proizvoda od mlijeka. Treba naglasiti da u je u promatranom višegodišnjem razdoblju Hrvatska proizvodnja mlijeka pala za skoro 25 % pa nas višegodišnji prosjek vara.

U proizvodnji žita je Hrvatska jedino veća od prosjeka EU (116,5 %).

Prosjek proizvodnje povrća po danu po stanovniku u EU je 0,32 kg a u Hrvatskoj 0,1 kg ili 32,27 %. Italija proizvodi 0,62 kg a Slovačka samo 0,08.

Italija proizvodi 1 kg voća po stanovniku dnevno, Slovačka 0,06 kg, Hrvatska 0,18. Prosjek EU je 0,37 kg po stanovniku dnevno. Hrvatska ostvaruje 48 % prosjeka EU, dakle je uvoznik voća

POLJOPRIVEDNA PROIZVODNJA PO STANOVNIKU PO DANU – SAMODOSTATNOST

Nastavak tabele 3

IT

SLOVENIA

ČEŠKA

BUL

D

F

ROM

POVRŠINA km2

391.388

20.273

78.866

110.910

357.050

543.965

238.391

STANOVNIŠTVO 1.1.2019.

60.359.546

2.080.908

10.649.800

7.537.929

82.422.299

61.538.322

22.271.839

stan.po površini

154,22

102,64

135,04

68

231

113

93

junad po stan. Kg

18,29

18,26

8,36

3,14

14,80

23,14

8,09

svinje po stan. kg

25,93

15,38

35,49

8,57

56,44

33,24

21,85

meso/cap./dan

0,12

0,09

0,12

0,03

0,20

0,15

0,08

mlijeko po stan l

169,40

241,72

232,68

102,29

331,48

348,57

52,06

mlijeko/cap/dan

0,46

0,66

0,64

0,28

0,91

0,95

0,14

žito po stan.

316,27

257,10

686,59

851,57

547,11

962,66

829,47

povrće po stan

227,54

39,89

25,92

102,71

40,75

92,38

161,07

povrće/cap./dan

0,62

0,11

0,07

0,28

0,11

0,25

0,44

voće po stan

364,48

133,11

37,56

71,57

30,11

152,92

124,22

voće/cap./dan

1,00

0,36

0,10

0,20

0,08

0,42

0,34

jabuka/cap./dan

0,10

0,14

0,04

0,01

0,03

0,09

0,09

vino po stanovniku

811,49

395,02

49,39

271,57

114,89

758,46

248,23

BDP /capita $

29.109

28.120

25.346

10.400

37.896

29.316

10.152

BDP /capita $/dan

79,8

77,0

69,4

28,5

103,8

80,3

27,8


Najveći proizvođač jabuka je Poljska sa 17 dag po stanovniku dnevno a najmanji Bugarska s 1 dag. EU prosjek je 0,06 kg (6 dag) a Hrvatski 4 dag ili (65,68 %).

U odnosu na promatrane države najveći proizvođač vina je Italija a najmanji Poljska. Hrvatska drži 91,49 % EU prosjeka.

Podaci se temelje na višegodišnjem prosjeku jer se radi o poljoprivredi gdje imamo plodoredne kulture i proizvodnju pod otvorenim nebom s mogućim utjecajima atmosferilija, bolesti…

Radi se dakle o relativnim a ne apsolutnim iznosima ali daje kvalitetnu sliku o različitostima pojedinih država, njihovih potencijalnih potreba i mogućnosti.

PROCJENA POTROŠNJE I POTREBE UVOZA

Europska Unija je rekli bismo sudeći po poljoprivrednoj proizvodnji po stanovniku/danu bogata i višestruko zadovoljava svoje potrebe. Ono što je čak bitnije je da visoku naturalnu proizvodnju zemlje članice pretvaraju u viševrijedan, dorađeni proizvod, brand područja, pa tako imamo vrhunske sireve iz svih zemalja, vina, suhomesnate proizvode…

Hrvatski proizvođači rade na registraciji i zaštiti tradicionalnih proizvoda, sorti, procesa, receptura… Ono što Hrvatskoj još nedostaje je organizacija i povezanost proizvođača, zajednički nastup na tržištu, dakle specijalan proizvod i specijalan način prodaje. S obzirom da je Hrvatska mala zemlja (toga moramo biti svjesni) moramo biti bolje organizirani da bi svoj naturalni pa dorađeni proizvod prodali bez puno troškova transporta na vlastitom tržištu.

Moramo također shvatiti da nam lokalna koncentracija proizvođača nije konkurencija već šansa da napravimo lokalni brand pod nazivom područja a istovremeno iskoristimo komparativne prednosti područja. Nije primjerice slučajnost da je Italija najveći proizvođač voća i povrća, Francuska mlijeka i vina, Austrija mesa. Te su države s obzirom na svoje komparativne prednosti donijele strateške planove razvoja poljoprivrede i održanja ruralnog prostora, distribuciju ruralnog stanovništva, izgradnju prometnica, skladišta, poljoprivrednih instituta, skladišta i prerađivačkih pogona i to uglavnom na temelju zadružnih organizacija.

Hrvatska ima probleme organizacijske prirode i nedostatka strategije i potpora za projekte koji objedinjuju naturalne proizvođače po mikro sredinama.